Ve dnech od 20.12.2019  do 3.1.2020 - ZAVŘENO - dovolená


DOTAČNÍ PROGRAM Královéhradeckého kraje č. 20RRDU5 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji.
Lhůta pro podání žádosti je od 2. 12. 2019 (8.00 hod.) do 9. 2. 2020 (14.00 hod.)


ZDE naleznete počty delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov, které se bude konat dne 14.3.2020
- tyto delegáty je nutno zvolit na VVH SDH (klíč: za každých započatých 50 členů - starších 18 let = 1 delegát)


 Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky 


 GDPR u SH ČMS (včetně nových přihlášek)

aktualizováno dne 2.7.2018


Metodika Generálního finančního ředitelství k Elektronické evidenci tržeb (vydaná dne 16.5.2017)

Veřejná sbírka pro Popálky ve spolupráci s dobrovolnými hasiči


Zde Okamžitý zákaz používání daného druhu kompozitních tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje u jednotek PO

Zde Statistika - 1. pololetí 2019

Zde najdete prezentaci - Výcvikový rok 2019

Zde najdete vzor smlouvy mezi SDH (spolku) a obcí (zřizovatele JPO)

Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce


Nabídka přepravního vozíku na požární stříkačkuZde naleznete Leták požární bezpečnosti


Byly vydány nová Pravidla požárního sportu - naleznete zde.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY

                 
                 
                 
14.-15.2.2020 Kurz rozhodčí PS Bílé Poličany propozice          
21.2.2020 Hasič I Přibyslav informace přihláška        
                 
13.3.2019 Předání prací POODM OSH Trutnov propozice vyh. tabulka - zákl. kolo        


 
V průběhu letních prázdnin byl všem SDH v okrese Trutnov zaslán seznam členů včetně adres s žádostí o kontrolu a doplnění nejpozději do 30.9.2019.

ZDE naleznete tabulku, které SDH této žádosti vyhověla (aktualizováno 21.11.2019).

Usnesení VV SH ČMS č. 59/12-04-2019

 STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - II. stupeň
STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň


 

 VVH SDH A OKRSKŮ


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Vzdělávací program HASÍK

! Možnost realizace kurzu v roce 2018 - již i z řad dobrovolných hasičů! V případě zájmu kontaktujte pí. Ing. Jitku Paťavovou z HZS Trutnov: 777 160 548, Patavova.J @ email.cz. Děkujeme !


Upozornění pro všechny pořadatele soutěží:
Na každou soutěž MUSÍ existovat propozice. Všechny propozice začínají: „Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.