Kancelář do odvolání uzavřena.
Veškeré záležitosti budou vyřizovány telefonicky nebo emailem.
Děkujeme za pochopení.


Všechny plánované akce se ruší !!!! (školení, semináře, soutěže atd.)
Náhradní termíny budou stanoveny, jakmile to bude možné.

Děkujeme za pochopení


Zde naleznete DOPORUČENÍ brig. gen. Ing. Františka Mencla


 ZDE naleznete počty delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov, které se bude konat dne 14.3.2020

- tyto delegáty je nutno zvolit na VVH SDH (klíč: za každých započatých 50 členů - starších 18 let = 1 delegát) - aktualizováno 27.2.2020


 Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky 


GDPR u SH ČMS
(včetně nových přihlášek)


Rejstřík sportu - informace včetně návodu zde 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

18.3.2020 Předání prací POODM OSH Trutnov propozice vyh. tabulka
- zákl. kolo
       
  Vyhodnocení prací POODM  se odkládá !!!             
                 
21.3.2020 Školení rozhodčích MH - ZRUŠENO Bílé Poličany pozvánka přihláška        
28.3.2020 Uzlovka 2020 - ZRUŠENO Radvanice propozice přihláška        
                 
  ZRUŠENO !!!!              
14.3.2020 Shromáždění delegátů SDH Maršov u Úpice pozvánka mapa foto foto    
      volební řád jednací řád (upr. 9.3.2020)      
                 
12. - 13.6.2020 Litoměřické slavnosti Litoměřice plakát          
28.6.2020 KK TFA Žernov propozice          
                 
19.7. - 1.8.2020 Letní tábor Bílé Poličany informace          
25.7. - 8.8.2020 Letní škola instruktorů M. Svatoňovice + Jánské Koupele informace          

 Metodika Generálního finančního ředitelství k Elektronické evidenci tržeb (vydaná dne 16.5.2017)

Veřejná sbírka pro Popálky ve spolupráci s dobrovolnými hasiči


Zde Okamžitý zákaz používání daného druhu kompozitních tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje u jednotek PO

Zde Statistika - 1. pololetí 2019

Zde najdete dokument - Výcvikový rok 2020

Zde najdete vzor smlouvy mezi SDH (spolku) a obcí (zřizovatele JPO)

Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce


Nabídka přepravního vozíku na požární stříkačku


Byly vydány nová Pravidla požárního sportu - naleznete zde. 
V průběhu letních prázdnin byl všem SDH v okrese Trutnov zaslán seznam členů včetně adres s žádostí o kontrolu a doplnění nejpozději do 30.9.2019.

ZDE naleznete tabulku, které SDH této žádosti vyhověla (aktualizováno 9.1.2020).

Usnesení VV SH ČMS č. 59/12-04-2019

 STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - II. stupeň
STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň


 

 VVH SDH A OKRSKŮ


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Vzdělávací program HASÍK

! Možnost realizace kurzu v roce 2018 - již i z řad dobrovolných hasičů! V případě zájmu kontaktujte pí. Ing. Jitku Paťavovou z HZS Trutnov: 777 160 548, Patavova.J @ email.cz. Děkujeme !


Upozornění pro všechny pořadatele soutěží:
Na každou soutěž MUSÍ existovat propozice. Všechny propozice začínají: „Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.