Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky 


GDPR u SH ČMS
(včetně nových přihlášek)


Rejstřík sportu - informace včetně návodu zde


 DŮLEŽITÉ TERMÍNY

                 
18.9.2021 Velitelský den HZS Trutnov pozvánka          
25.9.2021 Libřický pohár Libřice (HK) pozvánka          
26.9.2021 Libřické šedesátky Libřice (HK) pozvánka přihláška        
                 
9.10.2021 OK ZPV Arnultovice propozice přihláška        
10.10.2021 OK ZPV DOROST Arnultovice propozice přihláška        
9. - 10. 2021 Cyklická školení velitelů HZS plán          

kalendář ostatních akcí pro rok 2021 (mimo soutěží) - aktualizováno 21.5.2021


Pracuj jako HASIČ v Královéhradeckém kraji !!! - více info zde


HASÍK 2021 - Kurz (harmonogram a propozice) - Seminář (harmonogram a propozice) - přihláška


Metodika Generálního finančního ředitelství k Elektronické evidenci tržeb (vydaná dne 16.5.2017)


Zde Okamžitý zákaz používání daného druhu kompozitních tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje u jednotek PO

Zde Statistika - 1. pololetí 2020

Zde najdete dokumenty - Výcvikový rok 2021

Zde najdete vzor smlouvy mezi SDH (spolku) a obcí (zřizovatele JPO)

Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce


Nabídka přepravního vozíku na požární stříkačku


Byly vydány nová Pravidla požárního sportu - naleznete zde.STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - II. stupeň
STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň


 

 VVH SDH A OKRSKŮ


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Upozornění pro všechny pořadatele soutěží:
Na každou soutěž MUSÍ existovat propozice. Všechny propozice začínají: „Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.