Úřad pro ochranu osobních údajů na podnět mnoha spolků zveřejnil odpovědi na často kladené otázky, na jejichž základě se následně přepracovala vnitřní legislativa SH ČMS. Nově se mění přihláška člena a rozděluje se na přihlášku a) HASIČ b) MLADÝ HASIČ. Souhlas člena se zpracováním údajů není potřeba (člen se jen musí seznámit jaké údaje o něm SH ČMS zpracovává). Od stávajících členů NENÍ TŘEBA souhlas ze zpracováním údajů vymáhat. V případě zjištění dalších změn v problematice GDPR Vás budeme opět informovat.

a) Nové informace pro pobočné spolky SH ČMS k GDPR
b) Často kladené otázky k ÚOOÚ činnosti spolku
c) Informace se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS
d) Přihláška nového člena
e) Metodický pokyn starosty SH ČMS