PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE O PRÁZDNINÁCH:

5.8. - 19.8.2020 - DOVOLENÁ


 

ROZVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ SH ČMS platné od 12.5.2020 !!! 


  ZDE naleznete počty delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov, které se bude konat dne 12.9.2020

- tyto delegáty je nutno zvolit na VVH SDH (klíč: za každých započatých 50 členů - starších 18 let = 1 delegát) - aktualizováno 27.2.2020


 Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky 


GDPR u SH ČMS
(včetně nových přihlášek)


Rejstřík sportu - informace včetně návodu zde


Královéhradecký kraj vyhlásil jubilejní 5. ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji
ZLATÁ KORUNA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, více informací ZDE 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1.8.2020 O putovní pohár starostky obce Třebihošť Třebihošť propozice          
15.8.2020 O pohár starostky obce Lanžov Lanžov pozvánka propozice        
22.8.2020 O pohár Jestřebích hor Strážkovice pozvánka propozice protesty      
23.8.2020 Arnultovické šedesátky Hostinné propozice přihláška čest. prohl.      
30.8.2020 KK TFA Žernov propozice          
                 
4.9.2020 Předání prací POODM HZS Trutnov            
5.9.2020 O pohár starosty SDH Bílé Poličany Bílé Poličany propozice propozice        
6.9.2020 Radvanické šedesátky Radvanice propozice          
12.9.2020 Shromáždění delegátů SDH Maršov u Úpice pozvánka mapa        
13.9.2020 Okresní soutěž v PÚ Dubenec propozice přihláška        
19.9.2020 OK ZPV Arnultovice            
26.9.2020 MČR CTIF Dvůr Králové nad Labem            
                 
2.10.2020 Cyklika velitelů PS Vrchlabí pozvánka          
9.10.2020 Cyklika velitelů PS Dvůr Králové nad Labem pozvánka          
17.10.2020 Železný hasič MH Úpice            
17.10.2020 Seminář RPVČ HZS Trutnov            
16. + 23.10.2020 Cyklika velitelů PS Trutnov pozvánka          
24.-25.10.2020 Kurz rozhodčí TFA Bílé Poličany informace kapacita naplněna        

 Metodika Generálního finančního ředitelství k Elektronické evidenci tržeb (vydaná dne 16.5.2017)

Veřejná sbírka pro Popálky ve spolupráci s dobrovolnými hasiči


Zde Okamžitý zákaz používání daného druhu kompozitních tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje u jednotek PO

Zde Statistika - 1. pololetí 2020

Zde najdete dokument - Výcvikový rok 2020

Zde najdete vzor smlouvy mezi SDH (spolku) a obcí (zřizovatele JPO)

Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce


Nabídka přepravního vozíku na požární stříkačku


Byly vydány nová Pravidla požárního sportu - naleznete zde. 
V průběhu letních prázdnin byl všem SDH v okrese Trutnov zaslán seznam členů včetně adres s žádostí o kontrolu a doplnění nejpozději do 30.9.2019.

ZDE naleznete tabulku, které SDH této žádosti vyhověla (aktualizováno 9.1.2020).

Usnesení VV SH ČMS č. 59/12-04-2019

 STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - II. stupeň
STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň


 

 VVH SDH A OKRSKŮ


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Vzdělávací program HASÍK

! Možnost realizace kurzu v roce 2018 - již i z řad dobrovolných hasičů! V případě zájmu kontaktujte pí. Ing. Jitku Paťavovou z HZS Trutnov: 777 160 548, Patavova.J @ email.cz. Děkujeme !


Upozornění pro všechny pořadatele soutěží:
Na každou soutěž MUSÍ existovat propozice. Všechny propozice začínají: „Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.