KURZY BÍLÉ POLIČANY

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST VELITEL

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST STROJNÍK

 

PŘEHLED ODBORNÉ ZPŮSOBILOST VELITEL A STROJNÍK

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST SPOJAŘ

 

Informace pro JSDH:

Řád radiových komuníkací (účinnost od 1. dubna 2020)
Témata pravidelné OP 2018
Výcvikový rok 2018 - prezentace
Výcvikový rok 2018 - témata
Vysvětlení přepravy osob v DA zařazených v IZS 
Vzor smlouvy SHČMS x obec (vloženo 20.12.2016)
Výcvikový rok JSDH 2017 (vloženo 20.12.2016) - Školící materiál pro jednotky SDH na rok 2017 naleznete zde (vloženo 16.1.2017)
Rozpis výcviku v polygonu na PS Trutnov pro JSDH (vloženo 8.2.2011)
Vzor žádosti o povolení plnění tlakových lahví (vloženo 8.2.2011)
Záchrana osob na zamrzlých hladinách ODKAZ NA VIDEO (vloženo 28.1.2011)
Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů JSDH+ témata pro rok 2011 (vloženo 16.1.2011)
Informace o nové verzi programu pro zpracování zprávy o zásahu
Výňatek z Řádu analogové radiové služby
Výňatek z řádu chemické služby
Výňatek z Řádu strojní služby
Výňatek z řádu technické služby
Doprava na místo zásahu
Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
Požáry na tržnicích a prodejních stáncích
Třídění velkého počtu raněných metodou START
Jednání s osobou se sebevražednými úmysly
Výkon služby a odměňování členů JSDH
Vybavení CAS
Metodika pro zřizování JSDH obcí (aktualizováno 20.12.2016)
Potvrzení o účasti při zásahu, cvičení jednotky SDH obce
Řád výkonu služby
Nafta s MERO (pozor u déle stojících automobilů!)
Informace pro SDH z firmy KAPSCH + příloha 1 k MV - 89504 + příloha 3 k MV - 89504