STANOVY SH ČMS

 

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS

 

VYZNAMENÁNÍ

Návrhy na vyznamenání doručte do kanceláře OSH před konáním VV s takovým předstihem, aby stihly být projednány i na VV KSH či SH ČMS, pokud navrhujete vyznamenání od Čestného uznánání KSH výše.