VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2022

Soutěž Přeborník v 60 - 2021 / 2022 - celkové výsledky (opraveno 27.9.2022)

Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022 (vloženo 8.4.2022)
okresní kolo     krajské kolo    republikové kolo

26.3.2022 Radvanice Uzlovka mladší starší dorci dorky vedoucí   (vloženo 28.3.2022)   
23.4.2022 Malé Svatoňovice Memoriál I. Valnohové modrá přípravka přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci (vloženo 25.4.2022)  
7.5.2022 Jaroměř OK Dorost družstva dorky družstva
dorci družstva         (vloženo 10.5.2022)  
7.5.2022 Jaroměř OK Dorost jednotlivci dorky mladší dorci mladší dorky střední dorci střední dorky starší dorci starší (vloženo 10.5.2022)  
8.5.2022 Vlčice Vlčické šedesátky modrá přípravka přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci (vloženo 10.5.2022)  
28. - 29.5.2022 Havlovice Okresni kolo Plamen PÚ CTIF - mladší štafeta CTIF - ml. štafeta dvojic - ml. štafeta 4x60m - ml. PÚ - mladší celkové - mladší (vloženo 7.6.2022)  
      PÚ CTIF - starší štafeta CTIF - st. štafeta dvojic - st. štafeta 4x60m - st. PÚ - starší celkové - starší (vloženo 7.6.2022)  
4.6.2022  Dvůr Králove n/L. Okresní kolo PS 4x100m - ženy  100m - jedn. - Ž  PÚ - ženy  celkové - ženy   (vloženo 7.6.2022)  
      4x100m - muži  100m - jedn. - M  PÚ - muži  celkové - muži     (vloženo 7.6.2022)  
11.6.2022 Čermná Memoriál V. Štočka děti dospělí         (vloženo 12.7.2022)  
28.8.2022 Hostinné Arnultovické šedesátky   přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci (vloženo 27.9.2022)  
10.9.2022 Libňatov Libňatovský pohár ZPV mladší ZPV starší št. dvojic mladší št. dvojic starší     (vloženo 27.9.2022)  
11.9.2022 Radvanice Radvanické šedesátky modrá přípravka přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci (vloženo 27.9.2022)  
1.10.2022 Horní Lánov Hornolánovské šedesátky modrá přípravka přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci (opraveno 7.10.2022)  
8.10.2022 Velké Svatnoňovice okresní kolo ZPV MH mladší starší         (vloženo 27.10.2022)  
9.10.2022 Velké Svatoňovice OK ZPV Dorost jednotlivci dorky mladší dorci mladší dorky střední dorci střední dorky starší dorci starší (vloženo 27.10.2022)  
9.10.2022 Velké Svatnoňovice OK ZPV Dorost družstva dorostenci smíšená družstva         (vloženo 27.10.2022)  

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2021

5.6.2021 Radvanice + Jívka OK Plamen mladší starší mimo hodnocení
5.6.2021 Jívka OK Dorost dorci dorky  
6.6.2021 Náchod OK dorost - jednotlivci dorci-mladší dorci-střední  
      dorky-mladší dorky-střední dorky-starší
6.6.2021 Náchod Běloveský kilo celkové    
12.6.2021 Dubenec Okresní kolo v PÚ muži ženy  
12.6.2021 Čermná Memoriál Fr. Štočka dospělí mladí hasiči  
19.-20.6.2021 Hradec Králové KK Plamen + Dorost Plamen Dorost - družstva Dorost - jedn.
26.6.2021 Hradec Králové KK PÚ celkové    
21.8.2021 Horní Kalná O pohár starosty celkové    
28.8.2021 Choustníkovo Hradiště Hradišťská konvička mladší žáci starší žáci  
      muži ženy  
29.8.2021 Hostinné Arnultovické šedesátky přípravka mladší chlapci mladší dívky
        starší chlapci starší dívky
4.9.2021 Hostinné O Štít města Hostinné dospělí mladí hasiči  
11.9.2021 Libňatov Libňatovský pohár ZPV - ml. ZPV - st. štafeta dvojic
2.10.2021 Horní Lánov Hornolánovské šedesátky modrá přípravka přípravka ml. chlapci
      ml. dívky st. chlapci st. dívky

 

Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021 - Tabulka celkové účasti za okres Trutnov
okresní kolo     krajské kolo    republikové kolo

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2020

 

23.8.2020 HOSTINNÉ Arnutlovické šedesátky modrá přípr. přípravka ml. chlapci ml. dívky st. chlapci st. dívky
13.9.2020 DUBENEC Okresní soutěž - útoky muži ženy        

 

Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020 - Tabulka celkové účasti za okres Trutnov
okresní kolo     krajské kolo    republikové kolo

 

Pohár starosty OSH Trutnov 2015 - 2019 - celkové
2015 2016 2017 2018 2019

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2019

30.3.2019 RADVANICE Uzlovka mladší starší dorci dorky vedoucí      
13.4.2019 RADVANICE OK ZPV dorost dorci - dr dorky - dr dorci - mladší dorci- střední dorci - starší dorky - střední dorky - starší  
20.4.2019 MALÉ SVATOŇOVICE Memoriál Ivany Valnohové přípravka mladší chlapci mladší dívky starší chlapci starší dívky      
4.5.2019 VLČICE Vlčické šedesátky modr. přípravka přípravka mladší chlapci mladší dívky starší chlapci starší dívky    
18.5.2019 HAJNICE O putovní pohár štafeta dv. - ml. št. 4x60m - ml. PÚ - ml. celkové - ml.        
      štafeta dv. - st. št. 4x60m - st. PÚ - st. celkové - st.        
19.5.2019 HAJNICE Pohár starosty obce modr. přípravka přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci    
25.5.2019 ÚPICE OK dorost 100m - dorci 100m - dorky dorci družstva dorky družstva        
      mladší dorci střední dorci starší dorci střední dorky starší dorky      
1.-.2.6.2019 HAVLOVICE + ÚPICE OK Plamen PÚ CTIF - ml. štafeta dvojic - ml. PÚ - ml. štafeta CTIF - ml. štafeta 4x60 - ml. celkové - mladší    
      PÚ CTIF - st. štafeta dvojic - st. PÚ - st. štafeta CTIF - st. štafeta 4x60 - st. celkové - starší    
8.6.2019 Trutnov OK PS 4 x 100 - M 100m - jedn. - M 100m - dr. - M PÚ - M Celkové - M      
      4 x 100 - Ž 100m - jedn. - Ž 100M - dr. - Ž PÚ - Ž Celkové - Ž      
8.6.2019 Arnultovice Arnultovický pohár celkové              
15.6.2019 Trutnov KK dorost družstva jednotlivci            
15.-16.6.2019 Trutnov + M. Svatoňovice KK Plamen celkové              
15.6.2019 Čermná Memoriál Václava Štočka mladí hasiči dospělí            
22.6.2019 Hradec Králové KK PS 100-jedn. celkové            
22.6.2019 Dolní Kalná O pohár starosty mladší starší dospělí          
23.6.2019 Žernov KK TFA celkové              
20.6.2019 Vlčice O pohár obce muži ženy            
29.6.2019 Arnutlovice Memoriál Bohuslava Martínka celkové              
29.6.2019 Libňatov Pohár starosty obce muži - 1. kolo muži - 2. kolo ženy - 1. kolo ženy - 2. kolo mladší starší    
6.7.2019 Bernartice O pohár starosty obce celkové              
3.8.2019 Třebihošť O pohár staropstky obce celkové              
10.8.2019 Bílé Poličany O pohár starosty SDH  muži ženy            
24.8.2019 Horní Kalná O pohár starosty SDH dospělí mladí hasiči            
31.8.2019 Ždírnice O pohár starosty dospělí mladí hasiči            
1.9.2019 Hostinné Arnultovické šedesátky modr. přípravka přípravka ml. chlapci ml. dívky st. chlapci st. dívky    
7.9.2019 Hostinné O štít města Hostinné dospělí mladí hasiči            
14.9.2019 Dolní Olešnice Memoriál Josefa Ludvíka dospělí mladí hasiči            
14.9.2019 Libňatov Libňatovský pohár št. dvojic - ml. št. dvojic - st. ZPV - ml. ZPV - st.        
15.9.2019 Hajnice Hajnické stovky dorci dorky muži ženy        
21.9.2019 Hřibojedy OK ZPV Plamen mladší starší            
6.10.2019 Horní Lánov Hornolánovské šedesátky přípravka ml. chlapci ml. dívky st. chlapci st. dívky      

Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019 - Tabulka celkové účasti za okres Trutnov
okresní kolo     krajské kolo    republikové kolo

Soutěž Přeborník v 60 - 2018 / 2019 - celkové výsledky
přípravka  mladší chlapci  mladší dívky  starší chlapci  starší dívky

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2018

7.4.2018 RADVANICE Uzlovka mladší starší dorci dorky vedoucí      
21.4.2018 Malé Svatoňovice Memoriál Ivany Valnohové přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci modrá přípr.    
5.5.2018 Jaroměř Hřibojedské šedesátky přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci      
6.5.2018 Jaroměř Hřibojedské stovky mladší dorostenky střední dorostenky ženy          
      mladší dorostenci střední dorostenci muži          
19.5.2018 Hajnice Pohár starosty obce 2018 štafeta dvojic - ml. št. 4x60 - ml. PÚ - ml. Celkové - ml.        
      štafeta dvojic - st. št. 4x60 - st. PÚ - st. Celkové - st.        
20.5.2018 Hajnice Pohár starosty obce 2018 přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci      
26.5.2018 Trutnov Okresní kolo v požárním sportu 100m muži 100m ženy 100m dr. 4x100m dr. PÚ - dr. Celkové    
27.5.2018 Úpice Okresní kolo - dorost 100 dorci - dr. 100m - dorky - dr. Celkové dorci dr. Celkové dorky dr.        
      dorci mladší dorci střední dorci starší dorky mladší dorky střední dorky starší    
2. - 3.6.2018 Havlovice + Úpice Okresní kolo hry Plamen št. dvojic - ml. PÚ CTIF - ml. PÚ - ml. št. CTIF - ml.   celkové - ml.    
      št. dvojic - st. PÚ CTIF - st. PÚ - st. št. CTIF - st. št. 4x60 - st. celkové - st.    
16.6.2018 Čermná Memoriál Václava Štočka mladí hasiči dospělí            
23.6.2018 Dolní Kalná O pohár starosty mladší starší dospělí          
30.6.2018 Prosečné Memoriál Václava Dostálka mladí hasiči dospělí            
30.6.2018 Libňatov Pohár starosty obce Libňatov mladší starší muži - 1. kolo muži - 2. kolo ženy - 1. kolo ženy - 2. kolo    
4.8.2018 Třebihošť Třebihošťský pohár celkové              
11.8.2018 Bílé Poličany O pohár starosty SDH muži ženy            
26.8.2018 Hostinné Arnutlovické 60 přípravka ml. chlapci ml. dívky st. chlapci st. dívky      
8.9.2018 Radvanice Radvanické 60 modr. přípr. přípravka ml. chlapci ml. dívky st. chlapci st. dívky    
15.9.2018 Libňatov Libňatovský pohár mladší - ZPV starší - ZPV mladší - ŠD starší - ŠD        
29.9.2018 Havlovice OK ZPV mladší starší-opr.            
6.10.2018 Horní Lánov Hornolánovské 60 přípravka ml. dívky ml. chlapci st. dívky st. chlapci      

Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018 - Tabulka celkové účasti za okres Trutnov
okresní kolo     krajské kolo    republikové kolo

Soutěž Přeborník v 60 - 2017 / 2018
přípravka  mladší chlapci  mladší dívky  starší chlapci  starší dívky


VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2017

1.4.2017 RADVANICE Uzlovka mladší starší dorci dorky vedoucí      
22.4.2017 Malé Svatoňovice Memoriál Ivany Valnohové přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci      
7.5.2017 Jaroměř Hřibojedské šedesátky přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci      
8.5.2017 Jaroměř Hřibojedské stovky dorostenky dorostenci muži ženy        
13.5.2017 Hajnice O putovní pohár starosty štaf. dvojic - ml štaf.dvoj. - st. št. 4x60 - ml. št. 4x60 - st. PÚ - ml. PÚ - st. Celk. - ml. Celk. - st.
14.5.2017 Hajnice O putovní pohár starosty přípravka mladší dívky mladší chlapci starší dívky starší chlapci      
27.5.2017 Čermná Memoriál Václava Štočka mladí hasiči dospělí            
27.5.2017 Úpice Okresní kolo - DOROST 100m-dorci-dr. 100m-dorky-dr. 100m-dorci-stř. 100m-dorky-stř. ZPV-dorci-dr. ZPV-dorci-stř. ZPV-dorky-stř.
        DB-dorci-stř. DB-dorky-stř. DB-dorky-st.        
      Celk.-dorci-dr. Celk.-dorky-dr. Celk.dorci-ML Celk.dorci-STŘ Celk.dorci-st. Celk.-dorky-ML Celk.-dorky-STŘ Celk.-dorky-ST
3. - 4.6.2017 Havlovice - Úpice OK Plamen PÚ-CTIF-ml. št. CTIF - ml. št. dvoj. - ml. 4x60 - ml. PÚ - ml. Celkové - ml.    
      PÚ-CTIF-st. št. CTIF - st. št. dvoj. - st. 4x60 - st. PÚ - st. Celkové - st.    
10.62017 Trutnov OK PS muži - J100 muži - štafety muži - PÚ muži - celk.        
      ženy - J100 ženy - štafety ženy - PÚ ženy - celk.        
24.6.2017 Prosečné Memoriál Václava Dostálka dospělí mladí hasiči            
8.7.2017 Bernartice O pohár starosty obce Bernartice celkové              
22.7.2017 Vlčice O pohár obce Vlčice muži ženy            
26.7.2017 Libňatov Pohár starosty obce Libňatov mladší starší 1. kolo muži 2. kolo muži 1. kolo ženy 2. kolo ženy    
5.8.2017 Třebihošť   muži ženy mladí hasiči          
12.8.2017 Bílé Poličany   muži ženy            
19.8.2017 Horní Kalná   dospělí mladí hasiči            
26.8.2017 Ždírnice O pohár starosty dospělí mladí hasiči            
27.8.2017 Hostinné Arnultovické šedesátky přípravka ml. chlapci ml. dívky st. chlapci st. dívky      
9.9.2017 Mladé Buky Mladobucký pohár muži ženy            
16.9.2017 Libňatov ZPV + štafeta dvojic ZPV-mladší ZPV-starší dvojice-mladší dvojice-starší        
23.9.2017 Havlovice OK ZPV Plamen mladší starší            
24.9.2017 Havlovice OK ZPV Dorost dorci - dr. dorky - dr. dorci - střední dorci - starší dorky - mladší dorky - střední dorky - starší  
15.10.2017 Horní Lánov Hornolánovské 60 modrá přípr. přípravka ml. chlapci ml. dívky st. chlapci st. dívky    

Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2017 - Tabulka celkové účasti za okres Trutnov
okresní kolo     krajské kolo    republikové kolo

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2016

2.4.2016  RADVANICE  - Uzlovka              mladší    starší    dorci    dorky    vedoucí      
16.4.2016 SDH Miletín Podzičinský záchranář výsledky            
23.4.2016 Malé Svatoňovice Memoriál Ivy Valnohové přípravka mladší chlapci mladší dívky starší chlapci starší dívky    
7.5.2016 JAROMĚŘ Hřibojedské 60 přípravka mladší chlapci mladší dívky starší chlapci starší dívky    
8.5.2016 JAROMĚŘ Hřibojedské 100 dorci dorky muži ženy      
14.5.2016 Hajnice Pohár starostky obce ml ŠD ml 4x60 ml PÚ ml celk      
      st ŠD st 4x60 st PÚ st celk      
15.5.2016 Hajnice Hajnické 60 přípravka ml.dívky ml. chlapci st.dívky st. chlapci    
28.5.2016 Čermná Memoriál Fr. Štočka dospělí mladí hasiči          
4. - 5.6.2016 Úpice OK Plamen štafeta CTIF ml. štafeta dvojic ml. PÚ CTIF ml. 4x60 ml. PÚ ml. celkové ml.  
      štafeta CTIF st. štafeta dvojic st. PÚ CTIF st. 4x60 st. PÚ st. celkové st.  
11.6.2016 Dvůr Králové nad Labem OK PS MUŽI 100m 100m - dr. 4x100m celkové    
    OK PS ŽENY 100m 100m - dr. 4x100m celkové    
12.6.2016 Dvůr Králové nad Labem OK Dorost 100m, dorci - družstva 4x100m, dorci - družstva celkové
dorci družstva
100m, dorky - družstva 4x100m, dorky - družstva celkové - dorky družstva  
      celk. - dorci, mladší celk. - dorci, střední celk. - dorci, starší celk. - dorky, mladší celk. - dorky, střední celk. - dorky, starší  
18.6.2016 Nová Paka KK Dorost celk. - družstva celk. - jednotlivci 100m        
19.6.2016 Nová Paka KK Plamen celkové fotogalerie          
2.7.2016 Lanžov O pohár starostky obce Lanžov muži ženy          
16.7.2016 Bernartice O pohár starosty obce Bernartice celkové            
30.7.2016 Libňatov O pohár starosty obce Libňatov muži 1. kolo muži 2. kolo ženy 1. kolo ženy 2. kolo děti    
6.8.2016 Třebihošť   muži ženy děti        
20.8.2016 Horní Kalná   celkové            
27.8.2016 Ždírnice   děti dospělí          
28.8.2016 Hostinné Hostinnské šedesátky přípravka ml. dívky ml. chlapci st. dívky st.chlapci    
10.9.2016 Mladé Buky   muži ženy          
18.9.2016 Libňatov Libňatovský pohár ZPV - mladší ZPV - starší št. dvojic - ml. št. dvojic - st.      
1.10.2016 Třebihošť OK ZPV mladší starší          
8.10.2016 Horní Lánov III. Hornolánovské šedesátky přípravka ml. dívky ml. chlapci st. dívky st. chlapci    


Soutěž Požární ochrana očima dětí 2016

okresní kolo krajské kolo  republikové kolo

Soutěž Přeborník v 60 - 2016
přípravka, modrá přípravkamladší dívky, mladší chlapci, starší dívky, starší chlapci


VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2015

4.4.2015  RADVANICE  - Uzlovka              mladší    starší    dorci    dorky    vedoucí      
25.4.2015  MALÉ SVATOŇOVICE  - Memoriál (60) přípravka  ml dívky  ml chlapci  st dívky  st chlapci    
1.5.2015 BOROVNICE - Borovnické CTIFy starší-PÚ starší-400 starší-celk.        
      mladší-PÚ mladší-400 mladší-celk.        
7.5.2015 JAROMĚŘ - Hřibojedské 100 ženy muži          
8.5.2015 JAROMĚŘ - Hřibojedské 60 A 100 přípravka ml dív ml chl st dív st chl    
      dorky  dorci           
16.5.2015 HAJNICE - Pohár starosty obce ml ŠD ml 4x60 ml PÚ ml celk      
      st ŠD st 4x60 st PÚ st celk      
17.5.2015 HAJNICE - Hajnické 60 přípravka ml dív ml chl st dív st chl    
23.5.2015 HAJNICE - Memoriál muži ženy          
    - Pohár starostky muži ženy          
30.5.2015 TRUTNOV - OK v PS - MUŽI 100m 100m dr. celkově      
    - OK v PS - ŽENY 100m 100m dr. celkově      
    - OK Dorostu - dorci družstva mladší střední starší      
    - OK Dorostu - dorky družstva mladší střední starší      
6.6.2015 ÚPICE - OK hry Plamen ml. pú CTIF št. CTIF št. dvojic 4x60 celkově    
- 7.6.2015   - OK hry Plamen st. pú CTIF št. CTIF št. dvojic 4x60 celkově    
13.6.2015 LANŠKROUN - KK v PS - MUŽI 100m celkové          
    - KK v PS - ŽENY 100m celkové          
20.6.2015 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - KK DOROST celkové            
- 21.6.2015 BYSTRÉ V ORL. H. - KK PLAMEN celkové            
11.7.2015 BERNARTICE - O pohár starosty obce Bernartice celkové            
8.8.2015 TŘEBIHOŠŤ - Pohár starosty obce muži ženy MH - starší MH - mladší      
15.8.2015 PILNÍKOV - Štít města PIlníkov muži ženy          
22.8.2015 STRÁŽKOVICE - O putovní pohár "Jestřebích hor" muži ženy          
22.8.2015 HORNÍ KALNÁ   celkové            
23.8.2015 HOSTINNÉ  - Šedesátky AVON RUDNÍK chlapci-mladší chlapci-starší dívky-mladší dívky-starší přípravka modrá přípr.  
29.8.2015 DUBENEC - Dubenecká noční soutěž muži ženy mladší-PÚ starší - PÚ mladší - CTIF starší - CTIF Plamen - celkové
5.9.2015 CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ - Hradišťská konvička muži ženy senioři MH - přípravka MH - mladší MH - starší  
12.9.2015 MLADÉ BUKY - Mladobucký pohár muži ženy          
20.9.2015 LIBŇATOV - Libňatovský pohár ZPV - mladší ZPV - starší ŠD - mladší ŠD - starší      
26.9.2015 DOLNÍ BRANNÁ - OK ZPV mladší starší          
3.10.2015 ARNULTOVICE - Arnultovický pohár starší muži ženy        
3.10.2015 STRÁŽKOVICE - Posvícenský koláč M + Ž            
10.10.2015 HORNÍ LÁNOV - Hornolánovské šedesátky celkové            


Soutěž Požární ochrana očima dětí 2015

okresní kolo krajské kolo  republikové kolo

Soutěž Přeborník v 60
přípravka, mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky, starší chlapci

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2014

29.3.2014  RADVANICE - Uzlovka mladší starší dorci dorky vedoucí
26.4.2014  MALÉ SVATOŇOVICE - Memoriál (60) přípravka ml dív ml chl st dív st chl
3.5.2014  ÚPICE - Pohár MAS (60) ml dív ml chl st dív st chl dorky 15+dorci 15+
 7.5.2014  JAROMĚŘ - Hřibojedské 100 ženy muži      
8.5.2014  JAROMĚŘ - Hřibojedské 60 a 100 ml dorky ml dorci přípravka    
      ml dív ml chl st dív st chl  
17.5.2014  HAJNICE - Pohár starosty obce ml ŠD ml 4x60 ml PÚ ml celk  
      st ŠD st 4x60 st PÚ st celk  
18.5.2014  HAJNICE - Hajnické 60 přípravka ml dív ml chl st dív st chl
24.5.2014  HAJNICE - Memoriál + Pohár starostky muži ženy      
31.5.2014  ÚPICE - OK hry Plamen ml. pú CTIF št CTIF št dvoj 4x60  celkově
- 1.6.2014    - OK hry Plamen st. pú CTIF št CTIF št dvoj 4x60  celkově
    - OK (60) ml dív ml chl st dív st chl  
7.6.2014 TRUTNOV - OK v PS - muži 100 m 100 m dr celkově    
    - OK v PS - ženy 100 m 100 m dr celkově    
14.6.2014 DVŮR KRÁLOVÉ N/L.

- OK Dorostu - dorci

družstva mladší střední starší  
   

- OK Dorostu - dorky

družstva mladší střední    
15.6.2014 DVŮR KRÁLOVÉ N/L.

- KK Dorostu - dorci

družstva mladší střední starší  
   

- KK Dorostu - dorky

družstva mladší střední starší  
19.7.2014 VLČICE - Pohár starostky obce M + Ž        
26.7.2014 LIBŇATOV - Pohár starosty obce muži ženy ml + st    
16.8.2014 PILNÍKOV - Štít města Pilníkov M + Ž        
23.8.2014 STRÁŽKOVICE - Pohár Jestřebích hor M + Ž        
24.8.2014 HOSTINNÉ - 60 AVON Rudník přípravka ml dív ml chl st dív st chl
30.6.2014 RADVANICE - Radvanické 60 přípravka ml dív ml chl st dív st chl
30.6.2014 DUBENEC - noční soutěž M + Ž        
6.9.2014 MLADÉ BUKY - Mladobucký pohár M + Ž        
20.9.2014 HORNÍ KALNÁ - OK ZPV - Plamen mladší starší      
    - OK ZPV - dorostenky družstva j mladší j střední j starší  
    - OK ZPV - dorostenci družstva j mladší j střední j starší  

Soutěž Přeborník v šedesátkách 2014
přípravkaml dívky ml chlapcist dívkyst chlapci

Soutěž Požární ochrana očima dětí 2014
okresní kolokrajské kolo republikové kolo

Pohár starosty OSH Trutnov 2010 - 2014
průběžné výsledky 2010 - 2014
2014 (aktualizováno 8.9.2014)
2013
2012
2011

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2013

23.3.2013 RADVANICE - Uzlovka mladší starší dorci dorky vedoucí ČLÁNEK V AR
27.4.2013 MALÉ SVATOŇOVICE - Memoriál I. Valnohové přípravka ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci  
7.5.2013 JAROMĚŘ - Hřibojedské 100 dorky dorci

Ž a M

     
8.5.2013 JAROMĚŘ - Hřibojedské 60 a 100 přípravka ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci  
      ml dorky ml dorci        
18.5.2013 HAJNICE - Pohár starosty obce ml ŠD ml 4x60 ml PÚ ml celkově    
      st ŠD st 4x60 st PÚ st celkově    
19.5.2013 HAJNICE - běh na 60 a 100 m přípravka ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci  
25.5.2013 HAJNICE - Memoriál + Pohár Ž + M 1. a 2. kolo        
1.-2.6.2013 ÚPICE - OK hry Plamen - ml št CTIF útok CTIF celkově      
.   - OK hry Plamen - st št CTIF útok CTIF celkově      
8.6.2013 TRUTNOV - OK v PS - muži 100 m družstva celkově      
    - OK v PS - ženy 100 m družstva celkově      
29.6.2013 ÚPICE - Pohár MAS ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci    
      dorky + dorci +        
13.7.2013 BERNARTICE - Pohár starosty obce M + Ž          
20.7.2013 VLČICE - Pohár starostky obce M + Ž          
27.7.2013 LIBŇATOV - Pohár starosty obce M,Ž 1.kolo M,Ž 2.kolo MH      
17.8.2013 PILNÍKOV - Štít města Pilníkov M + Ž          
31.8.2013 CHOUSTN. HRADIŠTĚ - Konvička M + Ž          
31.8.2013 DUBENEC - noční soutěž M + Ž          
7.9.2013 MLADÉ BUKY - Mladobucký pohár M + Ž          
21.9.2013 RADVANICE - OK ZPV - Plamen mladší starší        
    - OK ZPV - dorost dorky dr dorci dr dorky J dorci J    
5.10.2013 STRÁŽKOVICE - Posvícenský koláč M + Ž          

 

Soutěž Požární ochrana očima dětí 2013
okresní kolokrajské kolo republikové kolo

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - ROK 2012

24.3.2012 RADVANICE - Uzlovka mladší starší dorci dorky vedoucí  
21.4.2012 MALÉ SVATOŇOVICE - Memoriál I. Valnohové přípravka ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci  
6.5.2012 ÚPICE - Pohár MAS Jest. hor ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci    
      dorky 15+ dorci 15+        
8.5.2012 JAROMĚŘ - Hřibojedské 60 a 100 ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci    
      ml dorky ml dorci dorky dorci    
12.5.2012 HAJNICE - Pohár starosty obce ml ŠD ml 4x60 ml PÚ ml celkově    
      st ŠD st 4x60 st PÚ st celkově    
13.5.2012 HAJNICE - běh na 60 a 100 m přípravka ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci  
19.5.2012 HAJNICE - Memoriál + Pohár star. M + Ž 1. a 2. kolo        
2.-3.6.2012 ÚPICE - OK hry Plamen - ml ŠD št 4x60 št CTIF útok CTIF celkově
    - OK hry Plamen - st ŠD št 4x60 št CTIF útok CTIF celkově
    - běh na 60 a 100 m ml dívky ml chlapci st dívky st chlapci    
9.6.2012 TRUTNOV - OK v PS - ženy 100 m celkově        
    - OK v PS - muži 100 m celkově        
    - OK dorostu dorky dr dorci dr dorky jedn. dorci jedn.    
22.9.2012 HAJNICE - OK ZPV - Plamen mladší starší        
    - OK ZPV - dorost dorky dr dorci dr dorky jedn. dorci jedn.    


Soutěž Požární ochrana očima dětí 2012
okresní kolokrajské kolo

Přeborník v šedesátkování okresu Trutnov 2012
přípravkaml.dívkyml.chlapcist.dívky st.chlapci